Moše ben Šem Tov z Leonu (JKI-J)

Moše ben Šem Tov z Leonu (asi 1240-1305) Kabalista působící ve Španělsku. Podle G. Scholema byl nejen autorem hebr. kabalistických spisů uveřejňovaných pod vlastním jménem, ale také autorem podstatné části knihy Zohar, kterou rozšiřoval jako dílo Šim’ona ben Jochaje (2. stol.). Scholemův závěr je přijímán akademickými historiky kabaly, ale odmítán těmi, pro které je kabala náb. přesvědčením. V jejich očích je M.L. spíše konečným redaktorem staré mystické tradice počínající Šim’onem ben Jochajem.

Vladimír Sadek