Moriskové (JKI-I)

Moriskové (špan. moriscos) Muslimové, kteří po dobytí granadského emirátu v poslední fázi reconquisty 1492 zůstali ve Španělsku. Mnozí přijali křest, ale tajně dále praktikovali islám. rituály. V několika vlnách byli ze Španělska vyhoštěni, naposledy 1619. K největší emigraci došlo po neúspěšném znovudobytí Granady 1571 (povstání Alpujarra). M. hovořili jazykem aljamiado – směsí španělštiny a arabštiny, psanou arab. písmem. Většina m. se usadila v sev. Africe. Dnes se k identitě a tradicím m. hlásí několik desítek tisíc obyvatel jižní špan. provincie Andalusie.

Miloš Mendel