Mudejarové (JKI-I)

Mudejarové Arabové, kteří během reconquisty zůstali na území dobytém Španěly. Zachovali si arabštinu a hl. zásady šarí’y. Měli zákaz výkonu některých povolání (správa, armáda), věnovali se zejm. uměleckým řemeslům a stavebnictví; odtud termín mudejarský sloh pro architektonické pojetí kř. kostelů inspirované islám. výzdobou, zejm. v již. Španělsku. V 16. stol. se M. vystěhovali do sev. Afriky nebo splynuli s Morisky.

Miloš Mendel