Natan z Gazy (JKI-J)

Natan vede svůj lid do Svaté země (dobová německá rytina, 1666)

Natan z Gazy (vl. jm. Avraham Natan ben Eliša Chajim Aškenazi, 1643/4-1680) Kabalista a představitel sabatianismu. Narodil se v Jeruzalémě a od 1663 působil v Gaze. Studoval žid. mystiku, zejm. luriánskou kabalu, a na základě extatických vizí dospěl k přesvědčení, že jeho starší současník, excentrický mystik Šabtaj Cvi, je očekávaným mesiášem. Víru v jeho mesiášství si zachoval i tehdy, když byl Šabtaj donucen přestoupit k islámu. Považoval se za jeho proroka a při četných cestách po Středomoří propagoval jeho mesiášství a neustal ani po Šabtajově smrti 1676.

Vladimír Sadek