šofar (JKI-J)

šofar Zvířecí roh upravený jako hudební nástroj, který se stal součástí náb. života. Často je zmiňován v bibli, např. v Ex 19, 16 v souvislosti se shromážděním u hory Sínaj, v Lv 25, 9-10 při vyhlášení Jubilejního roku nebo v Nu 29, 1 při ohlašování Nového roku. Používal se také společně s jinými nástroji (Ž 98, 6). V jeruzalémském chrámu se troubilo na š. a stříbrné trumpety. Po zničení chrámu bylo používání š. zachováno a přeneseno do synagogy. V současnosti se v synagogách troubí na š. v měsíci elul na znamení blížících se dní pokání, na Roš ha-šana a Jom kipur na závěr modlitby Ne’ila. Tradičně se š. užívaný o svátku Roš ha-šana vyrábí z rohu berana jako připomínka beránka, kterého Bůh seslal Abrahamovi jako náhradu oběti Izáka.

Bedřich Nosek