Ryden, Vassula (JKI-K)

Ryden, Vassula (1942) Pravosl. Řekyně, vizionářka. Do listopadu 1985 byla náb. indiferentní, poté začala vlivem osobních zjevení Ježíše a Panny Marie zapisovat soukromá i veřejná poselství. Záznamy vycházejí pod názvem True life in God a byly přeloženy do více než 30 jazyků. Trinitární spiritualita (Trojice) zveřejněných sdělení dává naučení o lásce k Bohu, darech Ducha svatého, Panně Marii, jednotě církve, papeži, modlitbě růžence, odpadlictví, duch. významu Ruska. Knihy R.V., její misijní cesty a osobní setkání s ní iniciovaly vznik tzv. modlitebních skupin Opravdového života v Bohu a vedly k mnoha konverzím. V září 2001 navštívila Prahu, 2003 Brno a setkala se i s některými čes. představiteli římkat. církve. Čes.: Opravdový život v Bohu 1-10, 1994-2002.

Helena Pavlincová