konverze (JKI-K)

konverze (z lat. conversio – obrácení, vnitřní obrat, převrat) V původní římkat. terminologii akt opětovného obrácení člověka (konvertity), který odpadl od církve a po vykonání určených obřadů je znovu přijímán. Obecně též ve smyslu obrácení na víru, přijetí jiného náb. vyznání, přestoupení k jiné církvi (zejm. římskokatolické církvi); v přeneseném smyslu i nové myšlení, vnitřní duch. obrat.

Viz též: konverze (JKI-J), konverze (JKI-I)

Břetislav Horyna