Sáva (JKI-K)

Sáva (1169-1236) Bratr srbského panovníka Štěpána Prvověnčaného, mnich na Athosu, kde obnovil klášter Chilandar a sestavil jeho regule (typikon). Jeho přičiněním se stala srbská pravosl. církev krátce po vzniku srbského státu autokefální církví (1219) a S. byl ustanoven jejím prvním arcibiskupem. Sídlil v klášteře v Žiči, který založil. Po smrti svého bratra (z. 1227) putoval do Svaté země, navštívil i Sínaj a Egypt. Na zpáteční cestě v Bulharsku zemřel. V Srbsku je S. uctíván jako nár. světec.

Pavel Boček