Servet, Miguel (JKI-K)

Miguel Servet (rytina C. Frizsche, 17. stol.)

Servet, Miguel (1511-1553) Špan. přírodovědec a lékař, objevitel malého krevního oběhu. Ve Štrasburku a Basileji se stýkal s reformátory i radikálními proudy reformace a pod vlivem antitrinitarismu napadal zejm. Kalvínovo učení o boží Trojici, o predestinaci a božské podstatě Ježíše Krista. Ve spisech De Trinitatis erroribus (1531) a Dialogi de Trinitate popíral trojjedinou bytost boží a učil trojí „dispozici“ Boha jediného, nedělitelného a věčného. Jeho spis Christianisimi restitutio (1553, Obnovení křesťanství) je polemickým protějškem Kalvínovy Instituce. S nemalým přispěním ženevského reformátora byl S. odsouzen inkvizičním soudem k smrti upálením. Rozsudek byl vykonán v Ženevě 26. 10. 1553.

Helena Pavlincová
Noemi Rejchrtová