Slezská církev evangelická augsburského vyznání (JKI-K)

Slezská církev evangelická augsburského vyznání Regionální denominace protest. typu (luterství), která působí pod tímto názvem na území Slezska (Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná) od 1948. Základem věrouky je bible, z ní vycházející Augsburské vyznání víry (a.v.) a další tzv. symbolické knihy tohoto vyznání (Kniha svornosti). V kultovní praxi zachovává křest a večeři Páně, koná nedělní bohoslužby v čes. a polském jazyce. Církev je rozdělena do dvou správních celků – seniorátů, nejvyšším orgánem je synod, který volí círk. radu a biskupa. Sídlem církve je Český Těšín.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Slezská církev evangelická augsburského vyznání v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)