Speyr, Adrianne von (JKI-K)

Speyr, Adrianne von (1902-1967) Švýc. lékařka a mystička. Již v dětství měla ojedinělá náb.-mystická zření, která se po její konverzi od židovství ke katolictví (1940) trvale vracela. Jako praktická lékařka v Basileji měla mimořádné léčitelské schopnosti. Její duch. rádce H. Urs von Balthasar, s nímž založila sekulární ústav Johannesgesellschaft, se po její smrti zasazoval o uznání pravosti vizí S. a pečoval o vydávání jejího rozsáhlého díla (cca 60 svazků) ve svém nakladatelství Johannes-Verlag v Einsiedeln. 1985 v Římě zorganizoval sympozium o S. a jejím círk. poslání. Hl. díla: Die Apokalypse, 1950; Der grenzenlose Gott, 1955; Das Buch vom Gehorsam, 1966. Čes.: Eliáš, 1992; Služebnice Pána, 1993; Slova na kříži, 1994; Člověk před Bohem, 1998; Lumina a nová lumina, 2001.

Břetislav Horyna
Helena Pavlincová