Tertullian (JKI-K)

Tertullian (Tertullianus Quintus Septimius Florens; kol. 160- kol. 222) První záp. círk. Otec. Narodil se a žil v Kartágu, vzdělán v řím. kultuře konvertoval ke kř. víře, asi 207 k přísné kř. sektě montanismu. Proslul spisy z apologetiky a etiky, polemikou proti Židům, gnózi a Markionovi; významně přispěl k formulaci kř. dogmatu o Trojici a Ježíši Kristu.

Lenka Karfíková