akafist (JKI-K)

akafist (řec. akathistos – nesedící) V pravosl. církvi oslavné zpěvy na počest Krista, Bohorodice a svatých, při kterých mají věřící stát. Skládají se z 25 jednotlivých zpěvů – 13 kondaků a 12 ikosů. První kondak a 12 ikosů začínají zvoláním „raduj se“, 12 kondaků slovem „aleluja“. První kondak se zpívá, zbývající kondaky i ikosy se recitují.

Pavel Boček