al-Bákillání, Abú Bakr Muhammad Ibn at-Tajjib (JKI-I)

al-Bákillání, Abú Bakr Muhammad Ibn at-Tajjib (z. 1013) Soudce a álim pův. z Basry. Vystudoval málikovský práv. mazhab, působil jako propagátor aš‘aríje a kalámu (teologie). Napsal spis I‘džáz al-Kur‘án (Nenapodobitelnost koránu), v němž řešil klíčové teol. téma své doby – apologetický zázrak (mu‘džiza), totiž problematiku zázraku jako jevu opodstatňujícího a vysvětlujícího boží poslání.

Miloš Mendel