alba (JKI-K)

alba (z lat. alba vestis – bílé roucho) Součást oblečení kněze při mši sv. Je to bílé dlouhé tradičně lněné roucho s rukávy, zdobené někdy na okraji výšivkou nebo krajkou. Bílá barva roucha značí čistotu srdce, kterou Ježíš svou obětí pro lidstvo dobyl.

Pavel Spunar