cedaka (JKI-J)

(přesměrováno z almužna (JKI-J))

cedaka (též cdaka, hebr. dobročinnost) V bibl. době se tento výraz používal ve významu zbožnosti (Gn 15, 6), spravedlnosti (Am 5 ,7) a spravedlivých skutků (Sd 5, 11). V talmudické době nabyl významu dobročinnost, jíž se rozumí poskytování prostředků na ulehčení soc. situace chudých. C. tak představuje význ. příkaz (micva), jehož plnění ochraňuje člověka před hříchem a předčasnou smrtí. Podle Maimonida existuje osm stupňů c., z nichž nejzáslužnější je ten, jímž jsou potřebnému poskytnuty prostředky na obnovu. Stejně tak jako je příkazem poskytovat c., je i příkazem ji přijmout; odmítnutí by znemožnilo tuto micvu vykonat. C. existuje v žid. obcích i v institucionalizované podobě ve formě různých podpůrných spolků.

Viz též: almužna (JKI-K), almužna (JKI-I)

Bedřich Nosek