amša (Hind)

amša [aṃśa] – (1) podíl oběti, který náleží bohům; (2) částečné vtělení boha, na rozdíl od jeho plného vtělení (srovn. avatára a púrnávatára); (3) v populárním védántovém učení Bhagavadgíty: božská jiskra či část Boha (íšvary), která dlí v nitru jedince jako jeho „duše“ (džívátman).

Karel Werner