antependium (JKI-K)

antependium (z lat. ante – před, pendeo – visím) Pův. přední část oltáře, od 13. stol. bohatě zdobený závěs visící z čela oltáře. A. se vyměňovalo v souladu s liturgií příslušného dne. Po druhém vatikánském koncilu, kladoucím důraz na prostotu oltáře, je jeho užití pokládáno za nevhodné.

Pavel Spunar