antifona (JKI-K)

antifona (z řec. antifónos – naproti znějící) Pův. zpěv dvou hlasů, které se střídaly. V církvi se antifonní zpěv šířil z Antiocheje. Na sklonku 4. stol. se význam slova a. mění. Neoznačuje už střídavý zpěv žalmů vůbec, ale zpěv, který předcházel žalmu nebo jej uzavíral. A. mají vtisknout žalmům správný smysl. Výběr a. se mění s potřebami círk. roku.

Pavel Spunar