bartolomějská noc (JKI-K)

bartolomějská noc Vyvraždění hugenotů katolíky v Paříži v noci z 23. na 24. srpna 1572 (svátek sv. Bartoloměje). K hugenotům, stoupencům kalvínské reformace ve Francii, se v 16. stol. přidala většina šlechtických rodin a hnutí se politizovalo. Docházelo ke konfliktům, které vyvrcholily b.n. Krvavé násilí, které trvalo tři dny a rozšířilo se i do některých větších měst již. Francie, připravilo o život několik desítek tisíc osob. Podnět k b.n. poskytl sňatek protest. vůdce Jindřicha Navarrského (pozdějšího krále Jindřicha IV., 1589-1610) s královou sestrou Markétou z Valois, který měl zmírnit polit. a náb. napětí v zemi. B.n. vyústila do náb. války; dočasné řešení situace přinesl 1598 edikt nantský.

Helena Pavlincová