edikt nantský (JKI-K)

edikt nantský Dokument, jímž byl ve Francii 1598 prohlášen kalvinismus za povolené náboženství. Hugenoti směli zastávat stát. úřady a byly jim přiznány některé polit. svobody. E.n. podepsal Jindřich IV. (1589-1610; bartolomějská noc), který pocházel z hugenotského vévodského rodu Navarských a 1593 přijal kat. víru. E.n. zlepšil náb. a polit. situaci ve Francii, ale 1685 ho Ludvík XIV. opět zrušil. Hugenoti opouštěli Francii a nalézali útočiště v okolních zemích (Holandsko, Anglie, Německo).

Helena Pavlincová