hugenoti (JKI-K)

hugenoti Přezdívka franc. kalvinistů, patrně odvozená ze středověkého rytířského románu o králi Hugovi. Ovlivněni dílem Jana Kalvína sjednotili se na synodě v Paříži 1559 v protest. církev. Občanská válka mezi nimi a kat. stranou skončila 1598 ediktem nantským, potvrzujícím náb. svobodu. Po jeho zrušení 1685 byli pronásledováni či nuceni k emigraci. 1802 byli státem legalizováni.

Viz též: bartolomějská noc, protireformace

Noemi Rejchrtová