chudí lyonští (JKI-K)

chudí lyonští Název, kterého 1184 použil papež Lucius III. při odsouzení valdenských, kteří se začali ve 12. stol. sdružovat kolem kupce Petra Valda z Lyonu; ten ve shodě s evangeliem (Mt 19, 21) rozdal své jmění chudým a žil životem misijního kazatele.

Pavel Spunar