cicit (JKI-J)

cicit (pl. cicijot; hebr. třásně, třepení) Třásně, které pův. tvořily podle bibl. ustanovení (Nu 15, 37-41; Dt 22, 12) součást svrchního mužského oděvu. Protože toto distinktivní znamení mohlo svého nositele ohrozit, bylo později rozhodnuto, aby třásněmi byl opatřen pouze velký a malý modlitební plášť (talit), nazývaný hebr. talit gadol a talit katan. C. se připevňuje na všech čtyřech rozích pláště. Numerická hodnota slova c. společně s pěti uzly a osmi nitěmi, jimiž jsou tvořeny, činí 613 a odpovídá celkovému počtu pozitivních a negativních příkazů psané Tóry. Protože v Nu 15,39 je přikázáno na ně pohlížet a tak si připomínat boží přikázání, bere je věřící během recitace Šema (vyznání víry) v ranní modlitbě do ruky a při každém vyslovení slova c. je políbí.

Bedřich Nosek