talit (JKI-J)

talit (pl. talijot, talitot; hebr. modlitební plášť; jidiš tales, pl. talejsim) Modlitební plášť, v některých neortodoxních obcích spíše připomínající módní šál. Pův. se jednalo o svrchní obdélníkový mužský oděv, podobný tóze, který Židé oblékali v dobách chrámu a jehož čtyři cípy byly podle bibl. přikázání v Nu 15, 38-41 opatřeny třapci. Později, když se mohlo stát toto výrazně distinktivní žid. oblečení pro své nositele nebezpečné, začal se t. používat pouze při náb. příležitostech. T., správně talit gadol (velký t.) k rozlišení od talit katan (malý t.), je obvykle zhotoven z bílé vlněné, bavlněné nebo hedvábné látky a je ozdoben několika černými nebo modrými pruhy. Horní část t. zdobí vyšívaná látka nazývaná atara. K cípům jsou připevněny třásně (hebr. cicijot, sg. cicit), spletené z nití opatřených uzly a symbolizující příkazy a zákazy Tóry. T. si oblékají pouze muži, kterým je více než 13 let a absolvovali obřad bar micva, a to při ranní bohoslužbě, kromě 9. avu, kdy se obléká odpoledne, a Jom kipuru, kdy se nosí po celý den. Před oblékáním t. se odříkává požehnání. U Sefardů a orientálních Židů je zvykem, že t. oblékají i svobodní muži, zatímco u Aškenázů pouze ženatí. Zbožní Židé nosí stále pod běžným oděvem tzv. talit katan, též opatřený třásněmi, který nahrazuje denní nošení talitu gadol.

Bedřich Nosek