dati (JKI-J)

dati Hebr. termín pro náb. založené Židy, kteří relativně důsledně, formálními vnějškovými znaky i psychicky prožívají a veřejně deklarují vztah k judaismu. V soudobé žid. komunitě v diaspoře i Izraeli tvoří asi 20 % osob. Dalších 20 % tvoří Židé, kteří žijí v zásadě sekularizovaným způsobem, ale kladou zvýšený důraz na formální dodržování předpisů o náb. svátcích a příležitostně se účastní náb. života d. Sémanticky je d. indiferentní termín, obecnější než charedim.

Miloš Mendel