devítník (JKI-K)

devítník Devátá neděle před Velikonocemi. Lat. se jmenuje septuagesima, tj. sedmdesátý (den před Velikonocemi); termín „septuagesima“ je poprvé doložen v Gelasiánském sakramentáři (8. stol.). V liturgii znamenal d. začátek půstu. Po druhém vatikánském koncilu byla třínedělní předpostní doba d. zrušena.

Pavel Spunar