dibuk (JKI-J)

dibuk (též dybuk; hebr. přilnutí ve smyslu posednutí) Pův. zlý duch, který se spojil s duší živého člověka a tím se postižený stal posedlým. Počátky této představy lze sledovat od doby Druhého chrámu a zachycena je také v nz. evangeliích (Lk 8, 22nn), talmudické literatuře a v kabale. Termín d. jako zkrácení z dibuk me-ru’ach ra’a (přilnutí od zlého ducha) nebo dibuk min ha-chiconim (dibuk z vnějšku) se rozšířil zejm. na přelomu 16. a 17. stol. Zatímco dříve byl d. chápán jako zlý duch nebo démon, v této době vznikla představa, že d. je duše hříšníka, která hledá útočiště před zlými duchy. D. se stal námětem známé stejnojmenné divadelní hry (1916), jejímž autorem je jidiš divadelník S. Anski (vl. jm. Salomon Rappoport, 1863-1920).

Viz též: džinnové (JKI-I)

Bedřich Nosek