ekleziologie (JKI-K)

ekleziologie (z řec. ekklésia – církev) 1. Obor teologie zabývající se pojetím církve. 2. Nauka o stavbě a výzdobě kř. chrámu rozvíjená v 19. stol. anglikánskou církví.

Dalibor Papoušek