anglikánská církev (JKI-K)

anglikánská církev (The Church of England) Nár. církev rozšířená ve Velké Británii, USA a zemích Britského společenství, počítaná někdy k protestantismu. Vznikla v Anglii za vlády Jindřicha VIII. (1509-1547), který vyňal anglickou církev ze svrchovanosti papeže a 1534 ji podřídil své autoritě (Act of Supremacy). A.c. zachovává episkopální zřízení vyrostlé z katolicismu (hlavou círk. organizace je arcibiskup z Canterbury), v liturgii však spojuje prvky katolicismu a protestantismu (luterství) v duchu zásad, které jí vtiskl T. Cranmer. Věroučně se opřela o Třicet devět článků vyznání víry (The Thirty-Nine Articles, 1563), silně ovlivněných kalvinismem (puritáni). Po osamostatnění jednotlivých zemí Britského impéria získaly jednotlivé anglikánské církve administrativní nezávislost, ale zachovaly si svou náb. vzájemnost. Uznávají canterburského arcibiskupa za svého círk. představitele a účastní se lambethských konferencí, které rozhodují o společných záležitostech anglikánského vyznání.

Dalibor Papoušek
Helena Pavlincová