esejci (JKI-K)

esejci (z řec. formy hebr. chassidim – zbožní) Starověká žid. sekta. Na protest proti nelegitimnímu veleknězi a proti zesvětštění židovství se v 2. stol. př.n.l. odklonili od bohoslužby v jeruzalémském chrámu. Jejich organizace se podobala pozdějším kř. řeholím. Velký soubor esejských a esejci užívaných spisů byl objeven 1947 u Mrtvého moře.

Viz též: kumránské svitky (JKI-J), esejci (JKI-J)

Pavel Pokorný