evangelikálové (JKI-K)

evangelikálové Protest. hnutí (protestantismus) zdůrazňující doslovnou autoritu bible a osobní prožitek víry projevující se jako obrácení, probuzení či duch. obroda. Jako e. byli v 18. stol. označeni stoupenci obrodného hnutí anglikánské církve, z nichž se později rekrutovali metodisté. Vliv e. bezprostředně se prolínající s něm. pietismem pronikl v té či oné formě do většiny protest. církví. Na poč. 20. stol. inspiroval vznik amer. fundamentalismu, mj. ostře potírajícího evoluční teorii. Důrazem na bezprostřední náb. zkušenost také přímo souvisí se vznikem letničního hnutí.

Dalibor Papoušek