felon (JKI-K)

felon (řec. fainolion) V pravosl. církvi vrchní dlouhé a široké liturg. roucho bez rukávů, které oblékají kněží. Připomíná plášť, do něhož byl zahalen Ježíš při svém soudu.

Pavel Boček