fidja (JKI-I)

fidja Pokání, vykoupení, smytí hříchu formou oběti, kompenzace prohřešků proti etickým a rituálním zásadám víry. Uskutečňuje se obětováním zvířete, půstem nebo poskytnutím almužny. F. se opírá o korán (2: 192). Může znamenat i obětování života pro vznešenou věc. Termín fidá’íjún (ti, kdo se obětují, partyzáni) má základ ve f., ačkoli v moderní době ho používají sekulární nacionalistická hnutí (např. palestinské hnutí odporu).

Miloš Mendel