víra (JKI-I)

víra (arab. ímán) Pojem vyjadřující kvalitu odlišnou od pojmu islám. V. nepředchází, ale následuje islám. V. v srdci je jedna věc, vyznávání islámu je věc druhá. V. vzniká postupně jako kvalita za předpokladu dodržování předepsaných náb. povinností (fard). Pouze ve spojení aktivního přístupu k těmto nařízením a upřímným uznáváním (arab. tasdík) jedinosti boží, andělů, posvátných textů (korán, sbírky tradic), proroků, predestinace a dne posledního soudu se muslim může stát opravdovým věřícím (arab. mu‘min). V. je vyšší kvalita než samo „odevzdání se (Bohu)“, avšak bez islámu není ímánu a bez ímánu nelze dosáhnout kvalitativního posunu v lidském životě, projevujícího se tím, že člověk koná dobro z úcty k Bohu.

Viz též: víra (JKI-J), víra (JKI-K)

Zdeněk Müller