flagelanti (JKI-K)

flagelanti Skupiny kajícníků (laikůkněží), kteří projevovali veřejné pokání sebemrskačstvím. Podnětem hnutí šířícího se z Itálie byla dobová anarchie, hladomor a proroctví mystika Joachima de Flore (také „Fiore“, z. 1202), který označil 13. stol. za „období Ducha sv.“. První flagelantská procesí se objevila 1260. Přes círk. odsuzování se šířila dále, zvl. po 1348-1349, kdy Evropu zachvátil mor a f. putovali všemi zeměmi. V Německu se zformovali v heterodoxní sektu, v Itálii hledali ortodoxní víru a ve vlnách přežívali až do 19. stol.

Pavel Spunar