graduál (JKI-K)

graduál (z lat. gradus – stupeň, schod) Soubor modliteb (antifona) zařazených ve mši sv. za epištolou. Název se začal užívat v 8.-9. stol. podle toho, že se modlitby zpívaly na stupních oltáře nebo když kněz vystupoval na kazatelnu. Pův. se g. modlil jen kantor nebo chór, účast kněze je pozdější. G. značí též liturg. knihy obsahující antifony.

Pavel Spunar