hádždž (JKI-I)

hádždž Čestný přívlastek muslima, který absolvoval pouť do Mekky (arab. hadždž). Pouť by měl vykonat alespoň jednou v životě každý dospělý a duševně zdravý muslim. H. se užívá i jako zdvořilé oslovení staršího a váženého člověka, bez ohledu na to, zda pouť vykonal.

Miloš Mendel