pouť do Mekky (JKI-I)

pouť do Mekky (arab. hadždž) Jeden z pěti sloupů víry. Každý dospělý a duševně zdravý muslim je povinen jedenkrát v životě uskutečnit pouť k Černému kameni ve svatyni Ka‘ba. Rituál pouti určil Muhammad, jsa ovlivněn arab. pohanskými kulty i žid. a kř. monoteismem. Dal mu však nový ideový obsah v souladu s učením o jedinosti boží. Muhammad nakonec učinil Ka‘bu středem dár al-islám, ačkoli pův. uvažoval o místě v Medíně nebo Jeruzalémě. Uctívání Ka‘by spojil s tradicí Ibráhímovou (Ishák, Ismá‘íl), aby si naklonil hidžázské Židy a křesťany. Pouť se koná zhruba mezi 7.-13. dnem měsíce dhú‘l-hidždža (kalendář). Tehdy se v Mekce a okolí odvíjí složitý kanonizovaný rituál za účasti dnes až dvou milionů muslimů.

Poutník dospívá do posvátného okrsku (haram), oblasti 5-30 km kolem Mekky, a dostává se do stavu zasvěcení (ihrám). Odívá se do dvou kusů režného bezešvého plátna a po dobu pouti se v haramu chová v souladu s ustanoveními šarí‘y. Součástí rituálu je mj. 1. sedminásobné obcházení Ka‘by (tawáf), provázené dotyky a líbáním svatyně; 2. běh (sa‘j) mezi pahorky Marwa a as-Safá, přičemž poutníci recitují verše z koránu. Tím končí tzv. menší pouť (umra), kterou muslim může vykonat kdykoli. Hadždž pak pokračuje; 3. hl. obřady začínají sedmého dne promluvou ve Velké mešitě; 4. nazítří se poutníci ubírají do údolí Miná, kde tráví den v rozjímání a modlitbách; 5. devátý den dhú‘l-hidždža se vydávají na planinu Arafát, kde probíhá rituální stání (wukúf), symbolizující pokoru před tváří Boha (talbija); 6. poutníci se přemístí ke svatyni Muzdalifa, kde se opět modlí; 7. desátý den (svátky), nazývaný svátek obětování (íd al-adhá) nebo velký svátek (al-íd al-kabír), kdy celá pouť vrcholí, je obětována ovce v souladu s islám. interpretací Ibráhímovy oběti syna Ismá‘íla; 8. nazítří pouť končí opět u Ka‘by obcházením na rozloučenou (tawáf al-widá). Poutník pak smí vystoupit ze stavu zasvěcení. Někteří pokračují v individuálních zbožných úkonech, popř. navštíví Muhammadův hrob v Medíně (hrobka). Pouť je dodnes nejmasovější slavností islámu a v novém polit. kontextu též průkaznou manifestací islám. solidarity a jednoty ve víře.

Viz též: poutní svátky (JKI-J), pouť (JKI-K), poutní místa (JKI-K)

Miloš Mendel