pohřeb (JKI-K)

pohřeb Obřad a způsob pochování těla zesnulých. V křesťanství byl zpočátku (zprávy ze 4. stol.) radostnou událostí (bílý oděv), později (od 8. stol.) nabýval působením nezažité víry u barbarských národů tragičnosti a ústřední barvou se stala černá; v současnosti převládá barva fialová. Obřad, k němuž se někdy připojovaly večerní a ranní pobožnosti a mše za zemřelého (rekviem), se ustálil v pozdním středověku. Rakve s nebožtíky se ukládaly do země (hřbitov), v současné době dovoluje i římkat. církev kremaci. S p. se často v lidové kultuře spojuje pohřební hostina doprovázená různými ceremoniály (tryzna).

Viz též: pohřeb (JKI-J), pohřeb (JKI-I)

Pavel Spunar