ha-Kohen (Katz), Ja’akov Josef ben Cvi z Polonoje (JKI-J)

ha-Kohen (Katz), Ja’akov Josef ben Cvi z Polonoje (z. 1782) Rabín, kazatel, první teoretik chasidismu. Jeho nejvýzn. spisem jsou Toldot Ja’akov Josef (Pokolení Ja’akova Josefa, 1780), obsahující kázání a první písemné zachycení učení Ba’al Šem Tova. K. především rozpracoval učení o cadikovi. Obec je podle něho živý organismus, jehož tělo je tvořeno přívrženci cadika, který naopak zosobňuje duši a životní princip obce. Cadik může svou modlitbou změnit nepříznivý boží rozsudek. Kvůli spojení se svými stoupenci musí cadik částečně sestupovat na jejich úroveň a dokonce i hřešit. Velký význam připsal (podobně jako Ba’al Šem Tov) radosti a odmítal askezi vedoucí ke smutku, který je kořenem zla. K. též napsal komentáře k bibl. knihám Exodus, Leviticus a Numeri (bible).

Bedřich Nosek