he-Chasid, Šmu’el ben Kalonymos ze Špýru (JKI-J)

he-Chasid, Šmu’el ben Kalonymos ze Špýru (12. stol.) Hl. představitel hnutí chasidej Aškenaz. O jeho životě není téměř nic známo, v 15. a 16. stol. vzniklo mnoho vyprávění o jeho magických schopnostech, které prý používal k ochraně Židů před útiskem a pronásledováním. Zřejmě napsal několik exegetických děl k Tóře a midrašům. Tituly Chasid (Zbožný), Svatý a Prorok, které byly spojovány s jeho jménem, ukazují na to, že byl považován za mystika a že byl literárně činný i v této oblasti. Podílel se na sepsání Sefer chasidim (Kniha zbožných), za jejíhož hl. autora je považován Šmu’elův syn Jehuda he-Chasid.

Bedřich Nosek