hošana (JKI-J)

hošana (z hebr. hoša’na – zachraň, prosím) Vyskytuje se jako refrén v básnických liturg. skladbách zvaných hoša’not a pronášených během svátku Sukot, když se v synagoze obchází bima. Zvyk byl převzat z chrámu, v němž se při stejné příležitosti obcházel oltář za zpěvu žalmu 118, 25 (Prosím, Bože, pomoz! Prosím, Bože, dopřej zdaru!) společně s dalšími velebeními a prosbami. Zatímco se během prvních 6 dnů svátku obchází bima pouze jednou, sedmý den, který se nazývá Hoša’na raba se obchází sedmkrát se čtyřmi druhy (etrog, lulav, hadasa a arava) a svitky Tóry. Při sedmém obcházení se vymění čtyři druhy za svazek vrbových větviček (také nazývaných hoša’not), jímž se třikrát udeří o zem tak, aby opadalo několik lístků. Tento obřad souvisí pravděpodobně s přivoláváním dešťů, které po Sukot v Izraeli přicházejí.

Bedřich Nosek