lulav (JKI-J)

lulav (hebr. palmová ratolest) Společně s vrbovou větví (arava), větvičkou myrty (hadas) a citrusovým plodem (etrog) tvoří tzv. čtyři druhy (arba’a minim) předepsané biblí (Lv 23, 40) pro obřady svátku Sukot. V dobách existence jeruzalémského chrámu věřící obcházeli s těmito čtyřmi druhy oltář a mávali jimi předepsaným způsobem. Po zániku chrámu byl tento obřad přenesen do synagogy. V bibli není zmiňován symbol. význam čtyř druhů, je pravděpodobné, že jimi byla vyjádřena úrodnost země po sklizení poslední úrody a prosba za příchod požehnaných dešťů, důležitých pro budoucí úrodu. Rabín. judaismus je chápe symbolicky, např. jako čtyři kategorie Židů, z nichž každá je obdařena jen určitou ctností. Izrael však tvoří navzájem se doplňující celek, který představuje spojení čtyř uvedených druhů. Rituály spojené se čtyřmi druhy a náb.-práv. požadavky na ně kladené uvádí traktát Mišny Sukot.

Bedřich Nosek