hurisky (JKI-I)

hurisky (arab. húr) Nadpřirozené bytosti ženského pohlaví, krásné mladé dívky, které podle koránské představy oblažují v ráji bohabojné muslimy (např. 78: 31-36). Líčení jejich půvabů a dalších slastí ráje je ve srovnání s představou bibl. ráje (gan eden) značně prozaické. Proto se stal korán a prorok Muhammad cílem útoků kř. polemické literatury, vytýkající islámu materialismus, smyslnost a nedostatek duchovnosti. Líčení rajských radovánek však zná okrajově i kř. eschatologie (její rané východní varianty např. u Efraima Syrského). Pozdější islám. exegeze nahradila h. termínem čisté manželky.

Miloš Mendel