hypogonation (JKI-K)

hypogonation (nábederník) V pravosl. církvi součást liturg. roucha archijereje, která se připíná na pravou stranu k pásu. H. má kosodélníkový tvar, je vyrobený z papíru potaženého látkou a ozdobený křížem či mečem; symbolizuje duch. meč.

Pavel Boček