ibn Daud, Avraham (JKI-J)

ibn Daud, Avraham (asi 1110-1180) Žid. filosof. Žil v islám. Španělsku, v Andalusii, a později v kř. Toledu. Patrně byl překladatelem, kterého scholastika znala pod jménem Avendeath. Jeho hl. fil. spis byl napsán arabsky a zachoval se pouze v hebr. překladu pod názvem Emuna rama (Vznešená víra, kol. 1160). D. byl prvním středověkým žid. aristotelikem, který se snažil dokázat, že judaismus a učení Aristotela se shodují. Opíral se především o arab. interpretace aristotelismu.

Vladimír Sadek