inkulturace (JKI-K)

inkulturace (též evangelizace) Misiologický a sociokulturní pojem označující proces pronikání určitého výrazného prvku jedné kultury do kultury jiné. Náboženská i. se týká náb. ovlivnění kultury s odlišným náboženstvím s cílem ji ovládnout. Křesťanská i. je důsledně globálně orientovaná a rozumí se jí hlásání evangelia v kontextu jiných kultur. I. v sociokulturním smyslu označuje interkulturní a mezináb. komunikaci a popis jejích prvků, modelů a důsledků.

Viz též: misie

Břetislav Horyna