jad (JKI-J)

jad (pl. jadot; hebr. ruka) Ukazovátko, zpravidla ve formě ruky s nataženým ukazováčkem, používané při četbě ze svitku Tóry v synagoze. Zavedení těchto ukazovátek souvisí se zákazem dotýkat se svitku Tóry (Sefer Tora) holou rukou, kterým je vyjádřena úcta k božímu zákonu. Nejstarší ukazovátka jsou doložena z Německa ze 16. stol. Jsou zhotovována většinou ze stříbra, ale i z jiných materiálů, např. slonové kosti nebo dřeva, zdobeny ornamenty a často opatřovány různými nápisy (citáty z bible nebo jmény dárců).

Bedřich Nosek