Sefer Tora (JKI-J)

Sefer Tora (hebr. Svitek Zákona) Pět knih Mojžíšových (Tóra, Pentateuch) napsaných na pergamenu vyrobeném z kůže rituálně čistého zvířete. S.T. může psát pouze odborný písař (sofer) podle přesných pravidel. Chyby při psaní je dovoleno opravit, pokud se nejedná o chybu v božím jméně, které se nesmí vymazat. Tóra je nejposvátnější žid. knihou, je přikázáno se postavit, když se otevře svatostánek, kde je S.T. uložena. Je zakázáno dotýkat se pergamenu holou rukou, proto se při čtení používá ukazovátko ve tvaru lidské ruky (jad). S.T. se smí prodat pouze za účelem získání prostředků na svatbu, studium nebo vykoupení zajatců. Kvůli záchraně S.T. je povoleno porušit šabat. Jestliže S.T. spadne na zem, celá obec se musí postit. S.T. se rituálně užívá především v synagoze ke čtení týdenních oddílů zvaných sidra nebo paraša.

Bedřich Nosek